Vies sites like: Wat is een website?

Wat is een website?

De Website is een verzameling pagina’s die bij elkaar horen en waarop consistente informatie wordt verstrekt. Het doel van een website is meestal om mensen in een bepaald land of zelfs wereldwijd (Engelstalige websites) te bereiken om klanten te krijgen of informatie te verstrekken. Een website is te vinden op een of meer webservers. Om vindbaar te zijn, moet een website een domeinnaam hebben. Hiervoor is er het Domain Name System, een speciaal naamgevingssysteem op internet. Dit maakt het gemakkelijker om webservers, computers en andere items te identificeren.

Er zijn verschillende soorten websites. Zo zijn er websites van algemene autoriteiten die als voornaamste doel hebben om belangrijke informatie te verstrekken. Denk aan websites die zijn opgezet door overheden of belastingdiensten. Daarnaast zijn er websites van non-profit organisaties. Deze pagina’s belichten een specifiek goed doel en duiden vaak op een mogelijkheid om geld in te zamelen. Ongeveer 80% van de websites is puur commercieel. Ze zijn opgezet door bedrijven om klanten te krijgen of producten te verkopen.
Wat zijn de kosten van een website?
Ten eerste zijn er natuurlijk de opstartkosten: de kosten van het bouwen van een website. Deze kosten zijn in principe eenmalig, tenzij je de site later wilt aanpassen. Bovendien is een grafisch ontwerper ook erg nuttig bij het maken van een website. Misschien is uw bedrijfslogo al in het juiste formaat, maar zo niet, dan moet het nog worden aangepast. Er is ook een jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam. Deze kosten zijn meestal niet hoog en zullen rond de 50 euro liggen. Als je het beheer in eigen hand houdt, kost het je natuurlijk minder.

Hoe werkt de site?

Hoe werkt de website? Een website is een verzameling pagina's die door middel van links aan elkaar zijn gekoppeld. ¬Elke pagina is opgebouwd uit lay-out (HTML), lay-out (CSS) en mogelijk functies (bijvoorbeeld PHP of Javascript). In deze blog lees je hoe ze samenwerken.

HTML

HTML staat voor HyperText Markup Language. Het is een taal die de lay-out van een webpagina beschrijft. HTML verdeelt een webpagina in rijen en kolommen. Het beschrijft ook de positie van tekst, knoppen, afbeeldingen en andere elementen. Lay-outs en elementen zijn altijd dimensieloos en ongedefinieerd.

CSS

Deze dimensies en definities zijn gerangschikt in CSS, trapsgewijze stylesheets. CSS is de opmaaktaal voor HTML. Hier krijgen de kolommen en rijen de hoogte en breedte, worden de knoppen opgemaakt en wordt het lettertype gedefinieerd. Waar webpagina’s voorheen alleen uit losse HTML-bestanden bestonden, wordt een gemiddelde website nu gebouwd in een CMS-systeem. CMS staat voor Content Management Systeem. Het is een systeem dat het onderhoud en beheer van websites faciliteert. We geven de voorkeur aan WordPress CMS vanwege de vriendelijkheid en duidelijkheid. Er zijn twee soorten servers waarmee gebruikers een webpagina kunnen bekijken: FTP-servers (File Transfer Protocol) en databaseservers. Wanneer een domeinnaam wordt ingevoerd, stuurt de webbrowser een verzoek naar de server. De server haalt bestanden op van de FTP-server en gegevens van de databaseserver. De server stuurt de relevante bestanden en gegevens naar de browser, die alle puzzelstukjes in elkaar legt. Scrollt de gebruiker naar een andere pagina? Dan wordt er nog een request naar de server gestuurd, dan wordt de juiste informatie verstuurd en verschijnt de pagina in de browser.